Konsultacja radioterapeutyczna

Radioterapeuta to lekarz, który prowadzi leczenie onkologiczne z wykorzystaniem radioterapii. To, obok leczenia chirurgicznego i chemioterapii, jedna z podstawowych metod terapii nowotworów, która jest powszechnie stosowana w leczeniu o założeniu radykalnym jak i paliatywnym. Radioterapia może być wykorzystywana samodzielnie jak i w skojarzeniu z innymi metodami leczenia nowotworów.


Nasi lekarze specjalizują się w radioterapii:

  • raka piersi
  • raka odbytnicy
  • raka prostaty
  • radioterapii ośrodkowego układu nerwowego (zmiany pierwotne i zmiany przerzutowe)
  • raka pęcherza moczowego
  • raka przełyku
  • raka kanału odbytu
  • radioterapii o założeniu paliatywnym
Zobacz Inne oferty