Konsultacja radioterapeutyczna

Radioterapeuta to lekarz, który prowadzi leczenie onkologiczne z wykorzystaniem radioterapii. To, obok leczenia chirurgicznego i chemioterapii, jedna z podstawowych metod terapii nowotworów, która jest powszechnie stosowana w leczeniu o założeniu radykalnym jak i paliatywnym. Radioterapia może być wykorzystywana samodzielnie jak i w skojarzeniu z innymi metodami leczenia nowotworów.


Nasi lekarze specjalizują się w radioterapii:

Zobacz Inne oferty